Verzamelde Vrienden

De Vereniging van Vrienden van het Keramiekmuseum Princessehof bevordert de belangstelling voor de collectie van het Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden. Ieder jaar verwerft de vereniging objecten van hedendaagse kunstenaars en geeft deze in bruikleen aan het museum. Dankzij deze aankopen kan het museum een unieke collectie moderne en hedendaagse keramiek tonen. Het veertig-jarig bestaan van de vereniging was aanleiding tot het maken van een boek met een overzicht van de collectie.