RIVM

Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu waken deskundigen dag in dag uit over onze nationale gezondheid. Het mocht van de leiding echter wel een tikje efficiënter. Meer samenwerken en beter gebruik maken van hedendaagse communicatiemiddelen. Daarvoor werd het project ‘@anderswerken’ in het leven geroepen. Aan ons de taak dit project vorm te geven en in relevante middelen uit te werken. We ontwikkelden een concept waarbij handen als visuele metafoor worden gebruikt voor anders denken en handelen.Om het project ‘@anderswerken’ te ondersteunen wilde men in één van de gebouwen een ruimte creëren waar werknemers samen kunnen komen. Een Coffeecorner bleek een geschikte oplossing. Hiervoor ontwierp Ituri een tweetal wanden en mobiles waarin het thema met de handen consequent werd doorgevoerd.

De Utrechtse dichter Ingmar Heytze vroegen we voor deze wanden een kort gedicht te maken:

‘We delen deze tijd en wat we weten is het licht dat ons beweegt – we leven hier en daar, we kennen onze plaats, we raken elkaar aan in taal, wonderlijk verbonden’